1F 有氧健身器材
 • 产品总量
 • 64
2F 力量训练器材
 • 产品总量
 • 597
 • 综合训练器
 • 腹背肌训练凳
 • 杠铃推举架
3F 团体课程器材
 • 产品总量
 • 737
 • 动感单车
 • 跳操房用品
 • 瑜珈普拉提
 • 团体循环力量
4F 搏击训练器材
 • 产品总量
 • 723
 • 拳击系列
 • 散打系列
5F 休闲健身器材
 • 产品总量
 • 526
 • 户外健身路径
 • 户外儿童健身器材
 • 其它
6F 保健按摩器材
 • 产品总量
 • 757
 • 按摩椅
 • 按摩棒
 • 按摩垫
 • 足浴盆
 • 美腰机
 • 足部按摩机
7F 运动体育器材
 • 产品总量
 • 715
 • 篮球架
 • 乒乓球桌
 • 羽毛球柱
 • 台球桌
 • 波比足球机
 • 沙壶球桌
 • 飞镖机